قطع مجرای ادرار

قطع کامل مجراى ادرارى توسط گلوله که با بازسازى مجرا ترمیم شد.

نظر خود را بنویسید

هشت + 5 =