عمل جراحی کیست بیضه

عمل جراحی کیست بیضه یا اسپرماتوسل بزرگ در یک بیمار که به صورت کامل برداشته شد این کیستهای اپیدیدم که در برخی بیماران به شدت می تواند بزرگ شده و باعث اذیت شود

 

نظر خود را بنویسید

هفده − شش =