کلیه پوسیده

کلیه پوسیده بیماری که با روش لاپاراسکوپی برداشته شد

نظر خود را بنویسید

بیست + چهار =