هیدروسل بیضه

هیدروسل (آب آوردگی)بیضه بیمار که با یک عمل سرپایی برداشته شد

نظر خود را بنویسید

سه × یک =