سلام اقای دکتر چند بار ازمحضرشما سوال پرسیدم ولی متاسفانه جوابی نگرفتم مدت یک سال میشه دچار بیماری پیرونی هستم والان التم خیلی کوتاه شده ایاراه درمانی دارد