سلام.ما‌دیگه‌جای‌قبلی‌نیستیم‌تغییر‌مکان‌دادیم.ممنونم‌که‌جونمو‌دوبار‌نجات.دادید.اگر‌امکانش‌هست‌شمارتونو‌بدین‌پیامک‌بزنم‌یا‌تلگرام‌‌بدم.جایز‌نیست‌سئوالمو‌اینجا‌مطرح‌کنم.اگر‌هم‌هنوز.منو‌نشناختی‌نشونه‌‌محکم‌بدم

نظر خود را بنویسید

1 × پنج =