پسرم دچار کجی آلت هست
۲۲ سال
علت چیست
درمان غیر جراحی دارد ؟اگر دارد چیست
اگر باید جراحی شود کدام نوع جراحی مناسب هست
ایا علتش با عکس معلوم میشود؟

نظر خود را بنویسید

5 × یک =