مدت۶است آلتم کج شده،دکتراورولوژی گفت آلتم پلاک پیرونی داردبایدسونوگرافی بشه
اگرممکنه بی عارضه ترین روش وکم خطرترین روش معالجه ازنظرجناب عالی‌ چیست؟

نظر خود را بنویسید