سلام. الت تناسلی من هم در طول و هم در قطر نصف شده با مراجعه به پزشک تشخیص پلاک پیرونی شدید داد. التم کج نیست ایا با شوک ویو طول الت به حالت قبل میرسد . احتمال موفقیت در شوک ویو چند درصد است ۵۱ ساله هستم و حدود ۱۵ سال دیابت دارم

نظر خود را بنویسید

نوزده + 7 =