باسلام آ قای دکتر حدو شش ماهی میشوداحساس در خفیف در زیر شکم میکنم که این در به همراه سوزش به مهده وپهلوها و بیضه ام میزند درضمن این درد ها از خودارضای باعث شدشروع شود دکتر به من قرص امنیک تاوانیگس تامسولین داد بهتر شدم اما دوباره شروع شده با تشکر از شما اقا دکتر چگار کنم

نظر خود را بنویسید

شش − 4 =