با سلام،

احتراماً پیرو آزمایش اسپرم و سونوگرافی پیوست، وارکوسل گرید ۲ مشخص گردیده که با توجه به آنالیزمطلوب آزمایش اسپرم و با توجه به تجرد و آستانه متهاهلی، ترجیه بر عدم جراحی است.
لذا با عنایت به وجود گرفتگی و درد های مبهم و خفیف در ناحیه پیشگاه(بالای آلت)، کشاله ران و کیسه بیضه، خواهشنمد است روش های درمانی بهبود و یا تسکینی پیشنهاد فرمایید و در غیر اینصورت توصیه و پیشنهاد مطلوب با توجه به شرایط آستانگی تاهل اعلام نظر فرمایید.

با سپاس

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید

14 + 3 =