سلام آقای دکتر همسر من چند ماه پیش اسپرموگرام دادن که من نزد پزشک زنان بردم ایشون گفتند نرماله
امروز به طور ناگهانی ازمایششونو نگاه کردم .تو قیمت موفولوژی زده بود صفر و رنج نرمال بیشتر از ۲۰ درصد
و ۷۰ درصد ناهنجتری سر بیضه و ۳۰ درصد مربوط به گردن بیضه .میشه لطف کنید شما خم ببینید ازمایشو

نظر خود را بنویسید