باسلام وادب .والده من۸۸ساله مشکل دفع ادرار وفشار در زیر شکم راداشت و در ازمایش عفونت ادرار نشان داد که با دارو وتزریق جنتامایسین عفونت رفع اما هنوز این مشکل را دارد سونو نیز نرمال بود فعلا فرص یوریناسین۵ میخوره ایا این مضر نیست چه درمان ودارویی را پیشنهاد میکنیدتشکر فراوان

نظر خود را بنویسید