بنده به خاطر چاقو خوردگی که داشتم دکتر قسمتی از کلیه و کبدم را عمل کرده بود ولی الان بعد از یک ماه از عمل احساس میکنم اسپرم ها کامل خارج نمیشوند و یا مقدار آن خیلی کمتر ضعیف تر شده

نظر خود را بنویسید