سلام دکتراعتیادبه شیره دارم الان چندوقته بعدازارضا؛شدن سوزش دارم همراه بادردمنیم نسبت به قبل کم شده حتی دل دردم دارم سوزش ادراری دارم چکارکنم

نظر خود را بنویسید