باسلام حدودا ۵ماهه مشکل الت تناسلی اذیتم میکنه کلاهک الت تناسلی به لباس زیرم برخوردمیکنه ازاردهنده ست نوک مجاری به لباس زیرم میخوره احساس بدی دارم بعدادراربیشترمیشه سوزش ادرارندارم انتی بیوتیک توسط دکترالورژی مصرف کردم تاوانکس ۵۰۰ده روز بعد مدتی ازیترومایسین و سفلکسیم ۴۰۰به مدت ۱۴روز بعد اینا رفتم دکترپوست پماد تاکریل و یک شامپوبدن دادوقرص داکسیپن ۲۵شبی یک عدد الان سه روزه نوک مجرام خیلی اذیتم میکنه بعضی وقتا احساس ترشح دارم ولی لباس زیرم خشکه کلاهکم یکم برامدگی داره مثل التهاب قرص ناپروکسن ۲۵۰خوردم تغییری نداشتم انواع پمادهم استفاده کردم زینک استاید نمیدونم کلوبتازول هیدروکورتیزون .فقط دکترنوک مجرام خیلی اذیتم میکنه سوزش ادرار اصلا ندارم نوکش داخلش یکم سفیدی دارمباسلام حدودا ۵ماهه مشکل الت تناسلی اذیتم میکنه کلاهک الت تناسلی به لباس زیرم برخوردمیکنه ازاردهنده ست نوک مجاری به لباس زیرم میخوره احساس بدی دارم بعدادراربیشترمیشه سوزش ادرارندارم انتی بیوتیک توسط دکترالورژی مصرف کردم تاوانکس ۵۰۰ده روز بعد مدتی ازیترومایسین و سفلکسیم ۴۰۰به مدت ۱۴روز بعد اینا رفتم دکترپوست پماد تاکریل و یک شامپوبدن دادوقرص داکسیپن ۲۵شبی یک عدد الان سه روزه نوک مجرام خیلی اذیتم میکنه بعضی وقتا احساس ترشح دارم ولی لباس زیرم خشکه کلاهکم یکم برامدگی داره مثل التهاب قرص ناپروکسن ۲۵۰خوردم تغییری نداشتم انواع پمادهم استفاده کردم زینک استاید نمیدونم کلوبتازول هیدروکورتیزون .فقط دکترنوک مجرام خیلی اذیتم میکنه سوزش ادرار اصلا ندارم نوکش داخلش یکم سفیدی دارم ۵ماه پیش رابطه مشکوک داشتم سفتریاکسونم تزریق کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صفحه اصلی
تماس با ما
ویزیت آنلاین
رزرو آنلاین
نظرات شما