سلام و وقت بخیر.کلیه چپم بعلت قصور در عمل سنگ شکن برون اندامی دچار هماتوم شده، از یک ماه پیش حجم لخته خون از ۱۸۰ سی سی به ۱۳۰ کاهش پیدا کرده، از چند روز پیش یکی از سنگها وارد حالب شده آیا امکان عمل ریرس در این شرایط وجود دارد؟یا باید هماتوم کامل جذب بشه و بعد عمل ریرس بشه؟

نظر خود را بنویسید