هنگام انزال منی کامل تخلیه نمی شود و زود انزال هستم و احساس لذت نمی کنم

نظر خود را بنویسید

10 − 7 =