با سلام لطفا به سوال بنده به شرح زیر پاسخ بدهید توده هیپواکوبه قطر۱۳mmدرناحیه سانترال کبد دارای ذرات درونی مطرح کننده ی ضایعات کیستیک، آبسه واحتمال کمتر آنفیلتراتیو است.
پیگیری با MSCT بدون و با تزریق کنتراست وریدی الزامی است.
RK = 101* 42 mm وبامیانگین ضخامت کورتکس ۱۵mm است.
Lk=96*78mm وبا میانگین ضخامت کورتکس ۱۳mm است. موقعیت آنها نرمال و حدود منظم دارند.
مثانه دارای ضخامت دیواره ی افزایش یافته تا ۶mm است.
پروستات به ابعاد mm41 * 34 * 39 و حجم ‌‌۲۹cc قدری بزرگتر از طبیعی است.
برآمدگی لوب مدین به کف مثانه به دیابت ۱۴mm مشاهده میشود.

نظرات (1)

سلام،جهت بیماری کبدی به متخصص گوارش مراجعه کنید ،

نظر خود را بنویسید

17 + 12 =