من دوچار سوزش زمان انزال شدمو سوزش ادرار ازمایش کشت ادار دادم عفونت منفی بوده پیش پزشک رفتم دارویپرستاتان دادخوب نشدم پزشک میگه التهاب چه کار کنم

نظر خود را بنویسید