سوزش ادرار شدید دارم فنازومیک و کوتریموکسازول استفاده میکنم تاثیری نداشته.لطفا راهنمایی

نظر خود را بنویسید

نه + 14 =