دکتر جان سلام من ۱۹سالمه
مشکل زود انزالی دارممم و شریکم خیلییی ناراضیه داپوکستین ۳۰خوردم باز فایده نداشت
۲۰دقیقه رابطه میخواد و من نمیتونممم ارضاش کنمممم چه کنمم دکتر جان

نظر خود را بنویسید