سلام بنده سنم ۴۷ساله وزنم۱۲۰وقدم ۱۹۰هست ومشگل زودانزالی دارم شدیدو

نظر خود را بنویسید