آقای دکتر سلام من چندین بار دکتر رفتم گفتن کمرپرکاره و باید تعذیه تو درست کنی اما چند وقته اگر دیرتر رابطه داشته باشم یا حتی ۱روز فاصله بیضه هام احساس سفت شدن میکنم و درد شدید دارم ودیر تر ارضا میشم و آب کمرم بی اختیار خارج میشه وباعث اذیته میشه راهنمای کنید ؟

نظر خود را بنویسید