سر آلت تناسلی از داخل شبها خارش دارد کشت ادرار دادم عفونت ادراری نداشتم قند در ادرارم بود چی می‌تونه باشه خیلی از شبها خواب نمیرم

نظر خود را بنویسید

یک × 1 =