سلام میلی جنسی دارم اما سفت نمیشود همسرم اذیت میشود چون شق نیست

نظرات (1)

سلام باید دارو استفاده کنید

نظر خود را بنویسید