سلام میلی جنسی دارم اما سفت نمیشودهمسرم اذیت میشود چون شق نیست

نظر خود را بنویسید

دوازده + شانزده =