میخواستم از آقای دکتر بپرسم که هفته ای یک بار ادرارم خیلی ضعیف میاد بعضی موقع ها به مدت ده دقیقه علت چیه قبل از آمدنش هم سوزش داشت؟؟؟

نظر خود را بنویسید