درود.برشما .خسته نباشید.آقای دکتر….سن پدرم ۶۲.. جواب پاتولوژی مثانه..این عبارت …الگوی تومور پاپیلاری.تهاجم لنفاوی عروقی موجود است.t2….کارسینوم سلولی اوروتلیال پاپیلاری درجه بالا…لطف بفرمائید..

نظر خود را بنویسید

8 + 15 =