با سلام . جواب آزمایش بنده را تفسیر نمایید باتشکر . اگر لازم بود بفرمایید تا ویزیت کنم