من مدت یک سال میشه تبخال تناسلی می زند

نظر خود را بنویسید