سلام
ببخشید یک هفته هست که پوست الت تناسلیم زخم شد و بعد از ۳ روز متوجه شدم که ابله های کوچیکی دورش در اومده و بعدش سر درد و بدن درد و درد در ناحیه کشاله ران احساس کردم

نظر خود را بنویسید

نه + شانزده =