سونوگرافی نوشته پروستات برجسته بوده حجم آن ۳۲سی سی می باشد برای درمان باید اقدام کنم ؟

نظر خود را بنویسید