باسلام ،سوزش ادراردارم وبعضی موفع هادردبیضه راست،فمرمبکنم یه کم ورم داره بیضه،واینکه بیشترجمع میشن میان بالا،تکررادرارهم دارم ولی ادرارکم دارم

نظر خود را بنویسید