باسلام در ناحیه الت تناسلی احساس در دارم تا زمانی که به ادرار فکر نمی‌کنم هیچ مشکلی ندارم ولی همین که به فکرش افتادم یا ادرار داشتم باید بدوم گاهی وقتها هم ازبس فشار میاد در وسط راه ادرار تخلیه میشه درحین دفع ادرار هرچی زور بیشتری بزنم ادرار کمتر میشه گاهی وقتها هم قطع میشه و وقتی که لباسهایم رو میپوشم قطره قطره میریزه در ضمن سابقه سنگ کلیه وصدمه در ناحیه الت تناسلی در تصادف هم دارم ولی سرپایی بود

نظر خود را بنویسید