بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر عزیز سلام ،خداقوت
از آنجا که غیر ازمنی و ادرار ۳نوع مایع یارطوبت دیگرازمجاری ادراری خارج می شودکه پاک محسوب می شوند . حال ،فردی که پرستات دارد وبی اختیاری ادرارهم ندارد .اگر درخود رطوبت ببیند.آیا محکوم به ادرار است؟ یا اینکه یکی از ۳نوع رطوبت های پاک می باشد.
باتشکر فراوان وآروزی موفقیت برای جنابعالی

نظر خود را بنویسید

دو × 1 =