با سلام
چند روز هستش که مشکل شق شدن یا نعوظ شدن کامل آلت تناسلی دارم
چکار کنم به کدام ݐزشک مراجعه کنم؟