سلام.لطف میکنید با نگاه به آزمایش اسپرم که دادم راهنمایی کنید

نظر خود را بنویسید