سلام توروخدا میشه جواب آزمایش منی شوهر منو تفسیر کنید البته تو آزمایشگاه معمولی داده
۵ میل اسپرم داشته و تو هر میلش ۸۶ میلیون اسپرم
تعداد در کل ۴۳۰ میلیون اسپرم
مورفولوژی ۹۳
کلاس آ‌ ۴۷
کلاس ب ۳۰

RBC 2_3*****0_1
SPermatogenic 4_5****0_1
Prostat cells3_4****0_1

Round cell 1.69***0_1

WBc density 1.27***0_1

فقط اینا غیر نرمال اینا مربوط به چیه ؟ واریکوسل نداره؟

۱ دیدگاه در “آزمایش اسپرم

صفحه اصلی
تماس با ما
ویزیت آنلاین
رزرو آنلاین
نظرات شما