در آزمایشم مقدار گلبول سفید ۳_۲ و مقدار گلبول قرمز ۴_۳ باشد مشکلی نیست؟

نظر خود را بنویسید

4 − یک =