سلام من سی سالم هستم فکر میکنم به خاطر کوچکی آلتم و ناتوانی جنسی نمیتوانم با همسر رابطه بر قرار کنم

نظرات (1)

سلام،آلت تناسلی کوچک نیست ،باید دارو استفاده کنید

نظر خود را بنویسید