کلیه هایم کیست دارند ومعمو لا دوطرف پهلوهایم سنگینی و درد می کنند ومقداری احساس خواب رفتگی درد و طرف پهلوهایم میکنم تا حتا بعضی مواقع خواب رفتگی زیر پستانهایم احساس میکنم لطفا مرا راهنمایی کنید

نظرات (1)

سلام،این دردها به کلیه ارتباط ندارند

نظر خود را بنویسید