ببخشید من بی اختیاری ادرار پیدا کردم طوریکه شب ها دو ساعت اولیه شب خواب عمیق پیدا نکرده ام بلشدت خیلی زیادی از خواب بیدار می شوم و معلوم می شود مدت بسیار زیادی بوده با شدت زیادی کلیه ام ادرار تولید کرده وای ادرارم بشدت زیاد هستش که نمی گذارد بخوابم و توی روز هم چون مدتی که آسیب دیده بودم از ترس دستشویی رفتن و نبودن توالت فرنگی دستشویی به شب موکول شده بود روز بشدت دستشویی رفتن کم شده چکار کنم ؟؟

نظرات (1)

سلام ،بهتره سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری انجام بدید

نظر خود را بنویسید