سلام آقای دکتردرخصوص سوال قبلی تککررادرارسوزش آلت ومعقدودردبیضه دکترم گفت التهاب پروستاته داروهای قبلیمو که شامل تاوانکس۵۰۰.پروترال۴.ویسول۵.بودواثرخوبی نداشت عوض کرداین بارقرصپروستاتان.باکلوفن۱۰.سلکسیب۲۰۰.سیپروفلوکساسین۵۰۰داده بعدهفت روزمصرف هنوزهمون علائم رادارم ولی کمترشده ولی بعضی موقع زیادمیشه به نظرشماداروهاش مفیده شماچه توصیه میکنیدباتشکرازلطفتان

نظر خود را بنویسید