باسمه تعالی
با سلام
کلیه مستندات بیمار ار طریق واتساپ ارسال شد خواهشمند است با توجه به موارد ارسالی تجویز نسخه نمایید و مشکلات مربوط به بیمار را مطرح نمایید در ضمن نتیجه جراحی را اعلام نمایید از طریق واتساپ موارد خوتسته شده را ارسال کنید
متشکرم

نظر خود را بنویسید