سلام آقای دکتر ورزش فوتبال یک ماه بعد از عمل ضرر دارد یا ن؟ممنون

نظر خود را بنویسید