دکتر جان شما به من گفتید برگشته خون از ورید دارم از دستگاه استفاده کنم منظورتون از دستگاه پروتزه یا واکیوم من اصلا از واکیوم خوشم نمیاد آلت بعد استفاده بی حس میشه و در ضمن دکتر ببینید با این آزمایش من از خدمت معاف میشم

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید