سلام آقای دکتر بنده سوتدگرافی انجام دادم
بیضه راست ابعاد تقریبی ۴۷.۳۶.۲۳ و حجم تقریبی ۲۰ سی سی دارد
بیضه چپ ابعاد تقریبی ۴۹.۳۴.۲۴و حجم تقریبی ۲۱ سی سی دارد
اکوی پارنشیم هر دو بیضه طبیعی است
توده و واریکسول و هیدروسل مشاهده نشده
چند کیست ساده و اندک و کوچک به حداکثر ۱.۵ میلیمتر درhead پیدیدیم هر دو سمت مشهود است
نمای سونوگرافیک اپیدیدیم هر دو سمت از سایر جهات نرمال است .
با تشکر از شما . نظر جنابعالی در این مورد چیست ممنونم . آیا باید دارو مصرف کنم برای حرکت ضعیف اسپرم ؟؟ ممنونم

نظرات (1)

سلام ،سونوگرافی نرماله ،اگر حرکت اسپرم ضعیفه دارو لازمه

نظر خود را بنویسید