سلام. من دی ماه ماه tul انجام دادم برای سنگ حالب هفت و نیم میلی. یه سنگ پنج میلی دیگه هم داشتم ک دفع نشد و همچنان هست. هر دو در کلیه چپ. سه هفته بعد عمل کلیه درد خفیف دارم گاهی. امروز هم روزه گرفتم ک باز درد داشتم. دلیل درد چیه. روزه بگیرم. سنگ پنج میلی رو چطور دفع کنم..موقع عمل هم گفتن حالبت تنگ نیست .

نظرات (1)

سلام ،روزه نباید بگیرید

نظر خود را بنویسید