سلام وخسته نباشید
در سونوگرافی انجام شده از سیستم ادراری
کلیه راست با ابعاد ۸۰×۳۰ کلیه چپ ابعاد۸۴x34mmواکوی پارانشیمال طبیعی مشاهده میگردد.
اکوی ناحیه اتصال کورتیکو مدولاردر حد نرمال حفظ شده است.
در کلیه راست و سنگ واضح مشاهده نمیگردد. فولکس در سیستم پیلوکالیسیل کلیه هر دو کلیه با قطر لگنچه۱۲mmدیده شد که بعد از تخلیه ادرار هم بر طرف نشده بود.

نظرات (1)

سلام،ممکنه تنگی مادرزادی محل اتصال حالب به لگنچه داشته باشید ،باید عکس IVP بگیرید

نظر خود را بنویسید