عرض ادب به جناب دکتر.بنده حدوددوسال هست که بعدازتخلیه ادراروهمینطوردرطول مدت مقاربت پروستاتم ترشح داره که گاهی موجب انسدادمجرامیشه.راهنمایی شماکمال محبتتون هست🙏

نظر خود را بنویسید